Reglament BRB ’18

La XX Berga-Rasos-Berga es realitza a la població de Berga el proper dia 20 de maig de 2018. L’hora de sortida serà a les 8:00 hores del matí des de la Plaça Viladomat, lloc on també estarà situada la línia d’arribada.

La XX BERGA-RASOS-BERGA estarà formada per la modalitat Cursa i la modalitat Marxa NO Competitiva.

Organització

La prova està organitzada per el Club d’Esquí Berguedà.

Inscripció i preu

Els imports i terminis de les inscripcions (tant de la Cursa com de la Marxa NO Competitiva) seran els seguents:

Federats NO Federats
5 abril – 1 maig 20€ 26€
2 maig – 13 maig 22€ 28€
14 maig – 18 maig (23:59) 25€ 32€

ATENCIÓ: Per federat s’entén llicencia FEEC o FEDME (mínim modalitat C). Cal estar en possessió de la llicència anual vigent apta per la competició expedida per la FEEC, la FEDME o altres federacions estrangeres adherides a la UIAA (Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme) o a la ISF (Federació Internacional de Curses per Muntanya). També podran prendre part a les curses els posseïdors de la tarja temporal de la FEEC i els esportistes federats a les federacions esportives que tinguin reciprocitat amb la FEEC (Orientació) i les seves llicències siguin aptes per la competició.

Per tal de formalitzar el pagament de la inscripció es farà a través del formulari d’inscripció que hi ha a la pàgina web www.clubesquibergueda.cat/brb/. Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s’admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 24 hores abans del tancament del període d’inscripció que figura en el reglament de la cursa. A partir de l’últim dia del període d’inscripcions fixat, no s’acceptarà cap tipus de modificació.

També es podrà formalitzar al local del Club Esquí Berguedà (Carrer Pio Baroja, 6 baixos de Berga) de dilluns a divendres de 19 a 21 hores.

Alhora de formalitzar les inscripcions és indispensable seguir la següent normativa d’inscripció:

 1. És obligació dels participants facilitar les dades correctes a la organització.
 2. Les inscripcions estan limitades a 250 places en modalitat cursa en 200 en modalitat marxa. (la organització tindrà la potestat de modificar aquest valor en tot moment).
 3. Els dorsals s’atorgaran per ordre d’inscripció i són personals i intransferibles. Es podran modificar les dades dels participants fins a 72 hores abans de la realització de la prova.
 4. La inscripció es considerarà vàlida un cop s’hagi realitzat el pagament.
 5. En cas d’estar federat (llicència FEEC o FEDME) (mínim modalitat C), o altres federacions estrangeres adherides a la UIAA o a la ISF, serà imprescindible acreditar la llicència en vigor a la recollida del dorsal, o a bergarasosberga@hotmail.com.
 6. Per recollir el dorsal el dia de la prova serà imprescindible la identificació amb DNI, NIE o Passaport, i llicència federativa en cas d’estar federat.

La inscripció dona dret a:

 • Tenir accés als controls d’avituallament establerts en el recorregut de la prova.
 • Assistència sanitària, tant durant el transcurs de la prova com a l’arribada a meta, on s’ubicarà un Servei d’assistència sanitària.
 • Dutxes al Pavelló Municipal d’Esports de Berga.
 • Bossa del corredor, amb record de la prova.
 • Avituallament amb entrepà.
 • Diploma de la prova. (enviat per e-mail)

Recorregut (26km.)

El recorregut estarà senyalitzat amb cinta de marcatge, dintre del casc urbà de Berga es poden utilitzar altres modalitats de marcatge com per exemple el guix. La distància serà de 26 Km amb 3600 m de desnivell acumulat (positiu i negatiu), i el recorregut serà el següent:

Sortida des del Passeig de la Industria de Berga (670m), pujada per el carrer Mossèn Espelt, C/ Cercs, Plaça Sta. Maria Magdalena, camí de darrera el castell, dipòsits d’aigua, pista de la Figuerassa, Figuerassa (1486m), coll de l’Oreller, Santuari de Corbera (1424m), casa de Cal Deu (1550m), font de la Cresta, pla de la Cresta, Coll Tagast (1860m), els Rasets, El Pedrò (2056m), Estació d’esquí Rasos de Peguera (1982m), Coma dels Anyells, Puigventós (1500m), Creu de Campllong, Camí de l’aigua (1350m), Queralt (1200m), Sant Pere de Madrona (1100m), Balcó del Berguedà, camí de darrea el castell, Plaça Sta. Maria Magdalena, C/Cercs, C/Mossèn Espelt i Arribada al Passeig de la Industria de Berga (670m).

La prova un cop iniciada no es suspendrà pel mal temps. L’organització es reserva el dret de suspendre-les fins al moment de la sortida. Si es donés aquesta possibilitat, no es tornarien els diners de la inscripció. Així mateix, l’organització es reserva el dret de modificar els recorreguts si les circumstàncies ho requereixen. Els participants eximeixen als organitzadors i als col·laboradors de tota responsabilitat davant de qualsevol mal que puguin patir durant el transcurs de les proves.

Controls i Avituallaments

taula1_reglament_controls

Categories i premis (Berga-Rasos-Berga)

Categories de la modalitat cursa (masculí i femení) de la XX Berga-Rasos-Berga:

 • Absoluta.
 • Sub-23 (fins a 22 anys).
 • Sènior (de 23 a 40 anys).
 • Màser (a partir de 40 anys).

L’edat que delimita cadascuna de les categories fa referència a l’edat que complirà el participant durant l’any en curs, independentment de la que tingui en el moment de celebrar-se la prova.

Es premiarà als 3 primers classificats de la categoria absoluta, masculí i femení; així com al primer classificat de cada categoria (Sub-23, Sènior i Màster) masculí i femení.

També es premiarà el primer participant (masculí i femení) que passi pel control dels Rasos de Peguera i al primer soci en arribar del Club Esquí Berguedà (masculí i femení).

ATENCIÓ: Els premis no seran acumulables.

Lliurament de dorsals

El lliurament dels dorsals es farà el dia de les proves a la Plaça Viladomat a partir de les 7:00 hores del matí i es tancarà 15 minuts abans de la sortida de la prova. També es lliuraran dorsals el dia anterior de les 17:00 a les 20:00 a local del CEB.

La sortida serà el dia 20 de maig a les 8:00 hores des de la Plaça Viladomat de Berga. L’arribada estarà situada al mateix lloc.

La sortida de la modalitat marxa es donarà a 8:05.

Programa – Horari

 • LLIURAMENT DE DORSALS:

El dissabte 19 de maig al local del CEB de 17:00 a 20:00 (C/ Pio Baroja 6 baixos. BERGA)

El mateix dia de la cursa de 7:00 a 7:45h.

 • HORA DE SORTIDA: A les 8:00 hores (la marxa sortirà a les 8:05).
 • HORA LÍMIT ARRIBADA:A les 13:00 (modalitat cursa) i a les 16:00 hores (modalitat marxa).
 • HORA LLIURAMENT DE PREMIS CURSA:A les 12:30 hores (aproximadament).
 • TEMPS LÍMIT: 5 hores (modalitat cursa) 8 hores (modalitat marxa).

Normes a complir

1) Els menors de 18 anys hauran d’enviar al correu de la Berga-Rasos-Berga (bergarasosberga@hotmail.com ) l’autorització degudament omplerta i firmada pel seu pare, mare o tutor on s’aprovi la participació del menor; o portar-la signada al local del Club Esquí Berguedà o al lliurament de dorsals el dia de la prova. A tot aquell que no compleixi aquest requisit no se li entregarà el dorsal. El model d’autorització de participació de menors, haurà de ser descarregat obligatòriament a la pàgina del Club Esquí Berguedà (www.clubesquibergueda.cat/brb/ ). No serà vàlid cap altre model d’autorització.

2) És responsabilitat dels participants portar l’equipament i material necessari per a la realització de la cursa; així com prendre precaucions alhora de creuar vies de comunicació (carreteres). En aquest sentit la organització declina tota responsabilitat en quant als perjudicis que la prova pugui ocasionar al participant i/o aquest ocasioni a tercers.

3) Tots els corredors/es han de conèixer que estan en perfectes condicions físiques per a poder afrontar una prova com aquesta.

4) Serà motiu de desqualificació:

– No passar per tots els controls.

– Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats.

– No realitzar tot el recorregut a peu marcat per l’Organització.

– Superar els temps límits marcats per l’Organització. No complir amb l’horari.

– Embrutar o degradar l’itinerari i la muntanya en general. Llençar deixalles fora dels controls.

– No portar el dorsal en la part davantera de la roba i ben visible. Tot aquell/a que no el porti, no passi pels controls o no el dugui a l’arribada serà desqualificat.

– No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident i informar al control més proper, o mostrar una actitud inadequada vers els altres participants.

5) Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o altres components de l’Organització.

6) En cas de desorientar-vos, perdre-us o tenir un accident, podeu trucar al telèfon 619 777 344.

7) No s’admetrà seguir la cursa amb vehicles (cotxes, motos, bicicletes) no autoritzats.

8) Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest Reglament. Les butlletes d’inscripció i/o el formulari d’inscripció on-line han de ser correctament emplenats en tots els seus apartats.

9) El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’Organització es reservi el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenient.

10) El participant eximirà a l’Organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident i/o lesió.

11) L’Organització es reserva els drets d’imatge de les fotografies realitzades en el transcurs de la prova i en el concurs de fotografia paral·lel.

12) Les reclamacions es faran per escrit i seran lliurades al Comitè de Cursa, previ pagament de 60 € que seran retornats si aquesta prospera.

13) Tot el que no estigui previst al reglament serà resolt per l’Organització.

La realització de la inscripció en la prova suposa l’acceptació de tota la normativa esmentada anteriorment.

   

Mes informació a:

www.clubesquibergueda.cat/brb/

ceb.berga@gmail.com

bergarasosberga@hotmail.com